Vår Personal

Methal Kadhem, leg läk, specialist i allmänmedicin
Mustafa Jawad, leg läk, specialist i allmänmedicin
Owe Pipkorn , leg läk, specialist i allmänmedicin
Rouhnaz Mobarrez, diabetessköterska, Astma/Kol
Amanda Ström, sjuksköterska
Josefine Wallén, undersköterska
Sara Alazzawi, undersköterska
Nesrine Bibani, undersköterska
Shadi Hashempour Nouri, distriktssköterska / BVC-sköterska
Birgitta Nilsson, legitimerad psykoterapeut
Kitt Rehn Magnusson, diplomerad medicinsk fotvårdsspecialist
Nathalie Lindström, sekreterare
Mustafa Jawadverksamhetschef
1177 vårdguiden Godk_symbol