Hälsoundersökning

Våra hälsoundersökningar finns till för både privatpersoner och anställda.

hälsoundersokning2

En hälsoundersökning är till för alla er som vill ha en medicinsk kontroll av riskfaktorer som är sammankopplade med hälsan.

  • Upptäcka riskfaktorer
  • Motivera till fortsatt god hälsa och eventuella livsstilsförändringar
  • Ger en mer välmående och friskare tillvaro

 

Våra hälsoundersökningar är uppdelade på två besök. Första besöket är ett sjuksköterskebesök där prover tas och formulär fylls i. Det andra besöket är ett läkarbesök där de utförda proverna gås igenom med läkaren och information fås om hälsotillståndet.

 

Följande ingår i en vanlig hälsoundersökning:

Blodprover: Levervärde, njurvärde, blodfetter/kolesterol, HDL, LDL, blodvärde(Hb), blodsocker, ämnesomsättning, triglyceider, sänka, kalium, natrium, kalcium, albumin, urat, järn, bilirubin.

Undersökning: Blodtryck, puls, vikt, längd, midjemått, BMI, syntest och spirometri.

För dig som är över 55 år: EKG, urinprov.

Extra tillval: PSA-prov 300 kr.

Vid intresse hör gärna av dig till oss på telefon 031-68 14 00 eller epost info@crama.se.

Vi erbjuder även specialanpassade hälsoundersökningar om så önskas.

 

Tänk på att en hälsoundersökning ger möjlighet till att hitta riskfaktorer som är kopplade till hälsan och på så sätt förebygga ohälsa men om du däremot har besvär eller tecken på sjukdom så skall du i första hand söka sjukvård och boka en vanlig läkartid.

 

 

1177 vårdguiden Godk_symbol