Hälsoundersökning

Våra hälsoundersökningar finns till för både privatpersoner och anställda.

hälsoundersokning2

En hälsoundersökning är riktad till personer som känner sig friska, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som kan påverka hälsan. Ofta kan det förekomma en viss trötthet hos individer som har en koppling till vår livsstil och som kan rättas till med kost, fysisk aktivitet, förbättring av näringsämnen och livstilsförändringar. Det kan också bero på något annat och hälsokontrollen är en förebyggande åtgärd som strävar efter att hitta eventuella fel i kroppen.

Hälsoundersökningen består av blodprover, läkarundersökning, sammanfattning om hälsotillståndet och rekommendationer och eventuella åtgärder. Råd ges också om hur en fortsatt god hälsa skall bibehållas i framtiden. Känner du att något är fel? Stanna upp i tid och lyssna på kroppens signaler.

Visar hälsoundersökningen svar som indikerar på sjukdom så rekommenderar läkaren en utvidgad undersökning för kartläggning av problemet.

En hälsoundersökning är av allmän karaktär och finns att välja som L och XL.

Hälsoundersökning L är främst avsedda för personer under 40 år.

Hälsoundersökning XL är lämplig för personer som fyllt 40 år och uppåt enligt vår rekommendation. Men det är enskild individ som väljer omfattningen av hälsoundersökningen. I hälsoundersökningen ingår kartläggning av riskfaktorer för bland annat lungor, hjärt-, kärl, lever-, njur- och magsjukdomar, feces prov, blodsjukdomar, diabetes, ämnesomsättning mm.

En hälsoundersökning består av två besök.

Vid första besöket:

Här får du tid med en sköterska som ger dig ett hälsoformulär med hälsofrågor. Här ingår också sociala förhållanden, motion, audit, ärftlighet, livsstil, stressrelaterade symton, allergi och mediciner som du använder mm.

Därefter tas ett flertal blod- och urinprover, längd, vikt, midjemått, blodtryck, puls, EKG, POX, spirometri, syn mm.

Blodprover som ingår är:

Blodstatus, leverstatus, bilirubin, njurfunktion, totalt kolesterol, HDL, LDL, triglyceider, SR (sänka), kalcium, natrium, kalium, vit D, Mg, albumin, urat, järn mm.

Övriga prover:

Urinsticka, Feces prov.

Det går även mot extra avgift beställa flera andra blodprover utöver de vanliga som ingår i en hälsoundersökning om så önskas.

Vid andra besöket:

Här får du tid hos en av våra läkare som genomgår en allmän läkarundersökning och bedömer ditt aktuella hälsotillstånd. Du tilldelas här också ett skriftligt blodprovsresultat och får även rekommendationer av läkaren på eventuella åtgärder som du kan vidta för en bättre hälsa.

Priset för en hälsoundersökning ligger mellan 2.600 – 3.500 SKR beroende på önskemål av utförandet.

Vi har även möjlighet att komma ut till er med personal och utrustning och utföra hälsoundersökningen på plats om så önskas.

För mer information kontakta oss gärna på mail:info@crama.se eller telefon 031-68 14 00.

Välkommen.

 

 

 

 

 

Att tänka på.

Om du är sjuk skall du i första hand uppsöka läkare som ett vanligt sjukbesök.

 

 

 

En hälsoundersökning är till för alla er som vill ha en medicinsk kontroll av riskfaktorer som är sammankopplade med hälsan.

  • Upptäcka riskfaktorer
  • Motivera till fortsatt god hälsa och eventuella livsstilsförändringar
  • Ger en mer välmående och friskare tillvaro

 

Våra hälsoundersökningar är uppdelade på två besök. Första besöket är ett sjuksköterskebesök där prover tas och formulär fylls i. Det andra besöket är ett läkarbesök där de utförda proverna gås igenom med läkaren och information fås om hälsotillståndet.

 

Följande ingår i en vanlig hälsoundersökning:

Blodprover: Levervärde, njurvärde, blodfetter/kolesterol, HDL, LDL, blodvärde(Hb), blodsocker, ämnesomsättning, triglyceider, sänka, kalium, natrium, kalcium, albumin, urat, järn, bilirubin.

Undersökning: Blodtryck, puls, vikt, längd, midjemått, BMI, syntest och spirometri.

För dig som är över 55 år: EKG, urinprov.

Extra tillval: PSA-prov 300 kr.

Vid intresse hör gärna av dig till oss på telefon 031-68 14 00 eller epost info@crama.se.

Vi erbjuder även specialanpassade hälsoundersökningar om så önskas.

 

Tänk på att en hälsoundersökning ger möjlighet till att hitta riskfaktorer som är kopplade till hälsan och på så sätt förebygga ohälsa men om du däremot har besvär eller tecken på sjukdom så skall du i första hand söka sjukvård och boka en vanlig läkartid.

 

 

1177 vårdguiden Godk_symbol